TopMenu

Herinnering: nog 8 dag(en) tot de speciale dag Vaderdag 2020 op zondag 14 juni 2020.

Tag Archives | 21 juli 2012

Video Toespraak Koning Albert II 2012 Nationale Feestdag Belgie 21 Juli

 

Herbekijk de video toespraak van Koning Albert II van Belgie op de Nationale Feestdag Juli 2012 via www.feestdagen-belgie.be

Tip: klik hier voor de toespraak van **2013**.

Koning Albert II heeft een prachtige toespraak gehouden ter ere van de Nationale Feestdag van Belgie 2012.

Hij betuigt opnieuw respect aan de slachtoffers en families van het busongeluk in Zwitserland. Vorig jaar uitte Koning Albert II zijn diepe bezorgdheid over de politieke impasse en vandaag is hij verheugt dat er oplossingen zijn gevonden. Het strakke begrotingsbeleid van de regering is volgens Koning Albert II uiterst belangrijk voor een goede uitstraling naar het buitenland, en met name de Europese Unie. Vervolgens legt hij er nog es de nadruk op dat iedereen de cultuur van de Gemeenschappen dient te respecteren en te verkennen. Als afsluiter wenst de Koning, Koninging en de Koninklijke Familie alle Belgen een prachtige Nationale Feestdag van Belgie toe.

 

Video Toespraak

Klik op de afbeelding om verder te gaan.
Herbekijk de video toespraak van Koning Albert II van Belgie op de Nationale Feestdag Juli 2012 via www.feestdagen-belgie.be

 

Evenementen op de Nationale Feestdag 21 Juli 2012 Brussel Belgie.

De nationale feestdag wordt vooral in de hoofdstad Brussel gevierd met een stortvloed aan evenementen in en rond het Warandepark, de Zavel en het Poelaertplein, met als uitschieters het militair défilé aka Nationaal défilé en het pyromuzikaal vuurwerk aan het Paleizenplein. Er worden 150000 bezoekers verwacht. De feesten beginnen in feite de avond voordien met het Bal National aan het Vossenplein en het muzikaal Preludium Tot de Nationale Feestdag in de Bozar. Maak er op zaterdag 21 juli een dagje uit van want de festiviteiten starten ruim voor het militair défilé van 16:00h. Hieronder volgt een greep uit het aanbod. Duimen op goed weer!

Klik op de afbeelding om verder te gaan.
Evenementen op Nationale Feestdag Belgie 21 Juli 2012 Defile Brussel via www.feestdagen-belgie.be

 

Transcript van de toespraak.

Dames en Heren,

Eerst wens ik opnieuw aan de families van de kinderen die omkwamen bij het busongeluk in Zwitserland, en aan alle families die een kind hebben verloren te zeggen, hoezeer ons land ze blijft gedenken.

De Koningin en ikzelf zullen ons het gezicht van die verdwenen kinderen, de moed en de waardigheid van hun familieleden nog lang herinneren.

Precies een jaar geleden gaf ik u, met overtuiging, mijn diepe bezorgdheid te kennen aangaande de aanhoudende politieke impasse. Ik waarschuwde de politieke verantwoordelijken en alle burgers voor de gevaren van een dergelijke toestand.

Vandaag verheug ik me over de sindsdien bereikte akkoorden op communautair, sociaal, economisch en financieel gebied. Op institutioneel vlak werden er oplossingen gevonden. Zij geven aan de verschillende entiteiten van het land een ruimere autonomie en meer verantwoordelijkheden.

Bovendien kreeg BHV, een probleem dat al jarenlang ons politiek leven vergalde, uiteindelijk een oplossing.Tezelfdertijd kon een streng begrotingsbeleid worden opgesteld, ondanks een zeer moeilijke internationale context. Daarenboven werden er structurele maatregelen op punt gesteld om de veroudering van de bevolking op te vangen, en werden er beslissingen genomen om de groei te bevorderen.

Dat beleid vertoont nu al bemoedigende gevolgen voor de werkgelegenheid en de economische groei, als men ze vergelijkt met de Europese gemiddelden. Dat alles is zeer positief. Het moet ons zelfvertrouwen geven en ons aanzetten om het werk dat begonnen is, gaande te houden zowel op institutioneel als op socio-economisch gebied.Dankzij die akkoorden en hervormingen heeft ons land zijn internationale geloofwaardigheid herwonnen, en kan het opnieuw zijn rol van pionnier vervullen op Europees vlak.

Ik heb ervaren hoe dat werd gewaardeerd en ook verwacht, tijdens mijn ontmoetingen met verantwoordelijken van het Europees Parlement, van de Commissie, en met het Voorzitterschap van de Raad.Die herwonnen geloofwaardigheid laat ons toe, in Europa, naast het nodige strikte begrotingsbeleid, ook te pleiten voor het ontwikkelen van een groeimodel. Aan jongeren dient men hoop te geven, perspectieven te bieden, en duurzame banen te waarborgen.

Daarvoor zijn meer Europa en meer solidariteit nodig. Ons land wijst hierbij de weg door een relancestrategie te ontwikkelen waaraan sociale partners en Gewesten en Gemeenschappen deelnemen.Bij ons is de volgende stap op institutioneel vlak, het overdragen van bevoegdheden en het vaststellen van de financieringswet.

Wij hebben onze instellingen geleidelijk ontwikkeld tot een sterker federaal België en moeten er nu over waken, zonder nostalgie, al die hervormingen doelmatig in werking te stellen. Dat zal ons land meer stabiliteit bezorgen, en van iedere verantwoordelijke een aanzienlijke inspanning vergen, want het doel is onze medeburgers nog beter te dienen.

Ten slotte, en ik heb het verleden jaar ook nadrukkelijk beklemtoond, moeten we onze mentaliteiten wijzigen en een grotere openheid betonen voor de cultuur van de Gemeenschappen van ons land en van de verschillende Europese naties. Een beter begrijpen van de andere is het beste middel om eenheid in verscheidenheid te bewerkstelligen zowel in ons eigen land als in Europa.

Ik verheug mij over de talrijke initiatieven die bij ons in die zin werden genomen door jongeren, door burgerbewegingen, door de culturele wereld en door het Prins Filipfonds, die alle uitstekend werk verrichten. Ik hoop dat al die plannen zullen groeien, en zodoende het bijeenzijn kunnen stimuleren.Bovendien wens ik met u mijn bewondering te delen voor de vele talenten van onze medeburgers.

Ze komen tot uiting in tal van domeinen, zoals het wetenschappelijk onderzoek, de culturele schepping, de economische bedrijvigheid, de sociale inzet, de humanitaire actie, de sportwedstrijden en nog vele andere. Ik heb persoonlijk, met sommige indrukwekkende verwezenlijkingen in die verschillende sectoren kennisgemaakt en had ook de gelegenheid, onlangs nog, meerdere personen te eren die hun talenten op voorbeeldige wijze ontwikkelen.

Als Belgen, moet dat alles ons zelfvertrouwen versterken, en ons vermogen om concrete oplossingen te vinden voor de problemen van onze samenleving verstevigen. Het zal ons aanmoedigen om het in zichzelf gekeerd zijn te vermijden, net als het populisme, twee neigingen die nu in Europa en ook bij ons, veel te veel opduiken, en tot niets leiden.

Samen dienen we de onontbeerlijke zorg voor het algemeen welzijn voort te zetten zowel op nationaal als op Europees vlak.Het zijn die vrijmoedige openheid van geest en die reële constructieve opstelling die de Koningin en ikzelf, en onze ganse familie, u van harte toewensen ter gelegenheid van onze Nationale Feestdag.

 

Referenties

 

Vond je dit een interessant artikel? Deel het dan met de knoppen bovenaan dit artikel, sla het op in je Favorieten, en schrijf je in op de Nieuwsbrief als je op tijd op de hoogte wil gehouden worden van een aankomende feestdag of schoolvakantie (zie rechterkolom op de webstek).

 

 

Verder Lezen

Evenementen op Nationale Feestdag Belgie 21 Juli 2012 Militair Defile Brussel

 

Tip: klik hier voor informatie over de Nationale Feestdag van het jaar **2014**.

 

Evenementen op Nationale Feestdag Belgie 21 Juli 2012 Defile Brussel via www.feestdagen-belgie.be

Op 21 juli wordt de onafhankelijkheid van België gevierd. Het is de dag waarop gevierd wordt dat Leopold van Saksen-Coburg-Gotha de grondwettelijke eed aflegde als Koning der Belgen op 21 juli 1831. België maakte eeuwen aan een stuk deel uit van verschillende staten. Het werd pas een onafhankelijk koninkrijk na de Belgische Revolutie in 1830. De volksfeesten op de Nationale Feestdag, zoals wij ze nu beleven, zijn pas begonnen in het jaar 1890.

De nationale feestdag wordt vooral in de hoofdstad Brussel gevierd met een stortvloed aan evenementen in en rond het Warandepark, de Zavel en het Poelaertplein, met als uitschieters het militair défilé aka Nationaal défilé en het pyromuzikaal vuurwerk aan het Paleizenplein. Er worden 150000 bezoekers verwacht. De feesten beginnen in feite de avond voordien met het Bal National aan het Vossenplein en het muzikaal Preludium Tot de Nationale Feestdag in de Bozar. Maak er op zaterdag 21 juli een dagje uit van want de festiviteiten starten ruim voor het militair défilé van 16:00h. Hieronder volgt een greep uit het aanbod. Duimen op goed weer!

 

Video Toespraak Koning Albert 2012 Nationale Feestdag Belgie

Klik op de afbeelding om verder te gaan.
Herbekijk de video toespraak van Koning Albert van Belgie op de Nationale Feestdag Juli 2012 via www.feestdagen-belgie.be

 

Militair Defilé Brussel 21 juli 2012 16:00h – 17:30h (hoofd evenement)

Lokatie: Paleizenplein, Brussel

Het hoofdevenement van deze feestdag is het lucht défilé, het militair défilé en het défilé van de burgerdiensten aan het Paleizenplein. De nagelnieuwe helicopter NH90 (als vervanging van de Sea King reddingshelicopter) en het transportvliegtuig Airbus A400M en vele andere vliegtuigen van de Belgische Luchtmacht zullen over Brussel vliegen tijdens het lucht défilé. Nadien passeren ettelijke componenten van de Landmacht en de Burgerdiensten op het défilé.

Klik op de afbeelding om verder te gaan.
Detail informatie over het lucht defile, militair defile en defile van de burgerdiensten aan het Paleizenplein Brussel via www.feestdagen-belgie.be

 

Andere Evenementen

 

Bal National vrijdag 20 juli 2012 19:30h

Lokatie: Vossenplein, Brussel

Op de vooravond van de nationale feestdag (21 juli) is het Bal National een vaste afspraak in Brussel. Geniet op het Vossenplein aan de Marollen van dit gratis evenement vol muziek, dans en humor voorgeschoteld. Programma: Unik Party, Sam Gooris, Sandra Kim, Lange Jojo, Kings of Pop.

Klik op de afbeelding om verder te gaan.
Bal National op het Vossenplein Brussel via www.feestdagen-belgie.be

 

Preludium Tot de Nationale Feestdag vrijdag 20 juli 2012 20:00h

Lokatie: Bozar, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel

Ontdek de avond voor de Nationale Feestdag het Paleis voor Schone Kunsten van Brussel en het Nationaal Orkest van België met de laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd onder de leiding van een gerenommeerde dirigent.

De Koning en de Koningin, Koningin Fabiola, Prins Filip en Prinses Mathilde, Prinses Astrid en Prins Lorenz, Prins Laurent en Prinses Claire wonen dit gratis muziek concert ook bij.

Lees hier verder over het Preludium en voor tickets.

 

Te Deum 21 juli 2012 10:00h

Lokatie: Sinter-Goedelevoorplein, Brussel

De Nationale Feestdag begint officieel met het zingen van Te Deums om 10:00h in aanwezigheid van leden van de koninklijke familie in Brussel, Gent en Luik. Koning Albert en Koningin Paola, Koningin Fabiola, Prins Filip en Prinses Mathilde wonen het Te Deum bij in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal van het bisdom Mechelen-Brussel.

Klik op de afbeelding om verder te gaan.
Te Deum 21 juli 2012 10:00h in in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal Brussel via www.feestdagen-belgie.be

 

Dorp van Defensie 21 juli 2012 10:00h

Lokatie: Koningsplein en Regentschapstraat, Brussel

Defensie heeft een volledige buurt ingepalmd met allerlei interessante standen en kraampjes waar je het werk en materieel van het Ministerie van Defensie kan aanschouwen. Dit is een dag waarop je een F-16 gevechtsvliegtuig of de uitrusting van het B-FAST team, dat wordt uitgestuurd bij natuurrampen wereldwijd, es van dichtbij kan bekijken.

Ga ook langs bij het Peacekeeper spel voor de jeugd, op stand 20, en maak kans op een unieke luchtdoop met een militair vliegtuig. Het Instituut voor Veteranen NIOOO organiseert dit spel.

Klik op de afbeelding om verder te gaan.
Een overzicht van alle standen en kraampjes van Defensie via www.feestdagen-belgie.be

De volledige brochure van Defensie over de Nationale feestdag 21 juli 2012 (40 pagina’s lang, in het Frans en het Nederlands)

 

PolitieDorp 21 juli 2012 10:00h

Lokatie: Poelaertplein, Brussel

De geïntegreerde politie is vereerd om de elfde editie van haar uitgebreide politiedorp aan te bieden en elke bezoeker een unieke ervaring te laten beleven.

Deathride! Vanaf het gebouw van de Arbeidsrechtbank, tegenover het Justitiepaleis, is de Deathride katrol gespannen. Waaghalzen krijgen de unieke kans om een ritje op deze Deathride te proberen. Enkele sportmonitoren staan in voor het goede verloop.

De Technische en Wetenschappelijke Politie geeft een demonstratie over hoe laboranten een crime scene met een dodelijk slachtoffer wordt onderzocht.

De Cel Vermiste Personen, in samenwerking met Child Focus, geeft uitleg over hun specifieke taken en opdrachten en hoe het opsporen van een vermiste person verloopt.

Aanschouw de demonstraties van de grote witte sproeiwagens die ingezet worden bij ongeregeldheden zoals voetbalgeweld.

Klik op de afbeelding om verder te gaan.
Alles over het Politiedorp Poelaertplein Brussel via www.feestdagen-belgie.be

 

Muziekfestival B-United 21 juli 2012 15:00h

Lokatie: Muntplein, Brussel

Muziek Publique en de Stad Brussel organiseren dit muziekfestival rond 3 thema’s: wereldmuziek, folklore en straat theater. Programma: Odemba OK Jazz All Stars & Papa Noel, Orkestar Braka Kadrievi, Dédé Saint-Prix, La Mal Coiffée, Karim Baggili Sextet, Cie Che Cirque.

Klik op de afbeelding om verder te gaan.
Muziekfestival B-United 21 juli 2012 15:00h Muntplein Brussel via www.feestdagen-belgie.be

 

Resto National 21 juli 2012 17:00h

Lokatie: Vossenplein, Brussel

In het kader van het lopende fijnproeversjaar Brusselicious 2012 organiseert VisitBrussels het Resto National in de vooravond van 21 juli. Je kan aan het Vossenplein je honger stillen na het défilé met een royaal menu mosselen frites. Schrijf je nu in en krijg een gratis drankje op 21 juli. Vanaf 20:30h kan je meedoen aan het muziekspectakel ‘Brussel Zingt’ en vanaf 23:00h begint het dansbal.

Klik op de afbeelding om verder te gaan.
Resto National 21 juli 2012 17:00h Vossenplein Brussel via www.feestdagen-belgie.be

 

Feestdorp van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 21 juli 2012

Lokatie: Grote Zavel, Brussel

Je kan in dit feestdorp kennismaken met onder andere het nieuwe elektronische stemsysteem, het rookmelderspel en demonstraties van de Civiele Bescherming en de jeugd-brandweer.

Lees verder over het grote feestdorp van Binnenlandse Zaken

 

Pyromuzikaal Vuurwerk 21 juli 2012 23:00h

Lokatie: Paleizenplein, Brussel

Het impressionante vuurwerk evenement barst los aan het Paleizenplein. Het vuurwerk wordt dit jaar in de drie kleuren van de Belgische vlag uitgevoerd en wordt met prachtige muziek ondersteund. De Vuurwerk Meesters Van Cleemput hebben dit uniek vuurwerk spectakel van 25 minuten lang en met zo’n 50.000 projectielen ontworpen.

Vuurwerk 21 juli 2012 23:00h Paleizenplein, Brussel via www.feestdagen-belgie.be

 

Weekendje boeken in Brussel?

Als je het jezelf en je familie of vrienden makkelijk wil maken, dan boek je een hotel voor het weekend.

 

Verkeersinformatie, Openbaar vervoer, Parkings in Brussel

Als je op 21 juli de auto gebruikt voor je verplaatsingen in Brussel dan hou je best rekening met de speciale maatregelen van de Politie om het verkeer tijdens de vele evenementen van de Nationale Feestdag in goede banen te leiden.

Zoek je nog een parking in Brussel op de Nationale Feestdag? Ontdek alle parkings in 10 seconden met deze interaktieve kaart (kies in de rechterkolom de opties Transitparkings en Openbare Parkings).

Je kan in feite beter het openbaar vervoer gebruiken op deze feestdag in Brussel (de speciale regelingen van de MIVB voor metro, tram en bus) en je wagen parkeren in de Brusselse Rand op een eind punt van de Brusselse Metro MIVB en vervolgens een rit naar het metrostation Park of Louiza nemen ( bereikbaarheid van het feest in de Warande).

Het Politiedorp is ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Het Brussels openbaar vervoer (metro, tram, bus) is zeer schappelijk van prijs; bijvoorbeeld een 5-ritten kaart (“JUMP”) kost €7,50

 

Weerbericht voor het centrum van België

 

Referenties

 

Gerelateerde pagina’s

Vond je dit een interessant artikel? Deel het dan met de knoppen bovenaan dit artikel, sla het op in je Favorieten, en schrijf je in op de Nieuwsbrief als je op tijd op de hoogte wil gehouden worden van een aankomende feestdag of schoolvakantie (zie rechterkolom op de webstek).

 

 

Verder Lezen

Download het document op deze pagina om een mooie afdruk te maken.