Schoolvakanties Wallonië en Franstalig Brussel

Ben je klaar om de schoolvakanties van Wallonië en Franstalig Brussel te ontdekken?

Dit zijn de exacte datums van de officiële schoolvakanties van Wallonië en Franstalig Brussel voor het kalenderjaar .

 

De nieuwe schooljaarkalender voor Wallonië en Brussel werd sinds het schooljaar 2022-2023 grondig herschikt voor de Franstalige basisscholen en secundaire scholen.

Met als gevolg dat de schoolvakanties van de Vlaamse scholen en de Franstalige scholen niet meer gelijk lopen...

De schoolvakantiedagen worden gelijkmatiger verdeeld over het schooljaar. Het schooljaar bestaat sindsdien uit reeksen van ongeveer 7 weken school en 2 weken rust.

De herfstvakantie en de krokusvakantie worden verlengd van 1 week naar 2 weken. De zomervakantie wordt ingekort met 2 weken.

 

Er zijn geen schoolvakanties bekend voor het jaar , of ze zijn (nog) niet gedocumenteerd.